ปูกรอบ

ส่วนประกอบ
ปูกะตอย

ซอสพริก

น้ำตาลปี๊บ

น้ำมัน

ราคา : 130 บาท จำนวน