ลูกหยีกวนไร้เมล็ด

ส่วนประกอบ
ลูกหยี 50%

น้ำตาล 40%

แบะแช 10%
ราคา : 100 บาท จำนวน