ลูกหยีกวนไม่มีเม็ด

ลูกหยีกวนแบบไร้เมล็ดแบบละเอียด
ส่วนประกอบ

ลูกหยี 50%

น้ำตาล 40%

แบะแช 10%
Price : 100 Baht Quantity