สับปะรดกวน 300 g
ส่วนประกอบ
สับปะรด 80%
น้ำตาล 20%
Price : 45 Baht Quantity