กล้วยกวน 300g
ส่วนประกอบ
กล้วยน้ำว้า 50%
น้ำตาล 40%
แบะแช 10%
Price : 45 Baht Quantity