ลูกหยีกวนไร้เมล็ด

ลูกหยีกวนแบบไร้เมล็ดแบบหยาบ
ส่วนประกอบ

ลูกหยี 50%

น้ำตาล 40%

แบะแช 10%
Price : 80 Baht Quantity