ข้าวตังศรีวิชัย-ไก่
ส่วนประกอบสำคัญ
ข้าวหอมมะลิ 80 %
ไก่หยอง 15 %
เครื่องปรุงรส 5 %
Price : 45 Baht Quantity