กาแฟกระบี่ สูตรดั้งเดิม
กาแฟกระบี่ กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง เข้มข้นเต็มรส....ดั้งเดิมกลมกล่อม
หลอมรวมประสบการณ์อันยาวนาน
จากรุ่นสู่รุ่น.....จากไร่สู่ซอง
ลองลิ้มรสชาติ....โดนใจ
สไตล์ การแฟกระบี่

ส่วนประกอบ
กาแฟผง 11%
เครียมเทียมชนิดผง 36%
น้ำตาล 53%
ราคา : 140 บาท จำนวน