กาแฟดำ
หลอมรวมประสบการณ์ อันยาวนาน
จากรุ่นสู่รุ่น....จากไร่สู่ซอง
ลองลิ้มรสชาติ....โดนใจ
สไตล์ กาแฟกระบี่

ส่วนประกอบที่สำคัญ
กาแฟ 100%
ราคา : 190 บาท จำนวน