กาแฟโบราณกล่องเล็ก
เป็นสินค้า OTOP จากจากกลุ่มแม่บ้านร่าหมาดพัฒนา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และอำเภอคลองท่อม
ราคา : 80 บาท จำนวน