กาแฟโบราณกล่องใหญ่
เป็นสินค้า OTOP จากจากกลุ่มแม่บ้านร่าหมาดพัฒนา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และอำเภอคลองท่อม
ราคา : 150 บาท จำนวน