กะปิสองพี่น้อง
กะปิกุ้งเคยไว้ตำน้ำพริกหรือทำแกง
ราคา : 90 บาท จำนวน