มันกุ้งใหญ่

ส่วนประกอบ
1.กุ้ง
2.น้ำตาล
3.แป้ง

ราคา : 40 บาท จำนวน