มันกุ้งเล็ก
ส่วนประกอบ
1.กุ้ง
2.น้ำตาล
3.แป้ง
ราคา : 25 บาท จำนวน