ลูกหยีกวนแบบละเอียด

ลูกหยีกวนแบบไร้เมล็ดแบบละเอียด
ส่วนประกอบ

ลูกหยี 50%

น้ำตาล 40%

แบะแช 10%
ราคา : 100 บาท จำนวน