ลูกหยีกวนไร้เมล็ดแบบกวนหยาบ

ลูกหยีกวนแบบไร้เมล็ดแบบหยาบ
ส่วนประกอบ

ลูกหยี 50%

น้ำตาล 40%

แบะแช 10%
ราคา : 80 บาท จำนวน