เม็ดมะม่วงฯอบเกลือ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 100 %
ราคา : 150 บาท จำนวน