ขนมลาอบน้ำผึ้งกรอบ

แป้งข้าวจ้าว 70 %
แป้งข้าวเหนียว 13 %
น้ำผึ้ง 15 %
น้ำตาล 10 %
น้ำมันพืช 2 %

ราคา : 50 บาท จำนวน