เรือหัวโทง
เรือหัวโทง
เรือสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ผลิตจากบ้านเกาะกลาง ตัวสินค้าทั้งหมดทำด้วยมือ
ราคา : 1,500 บาท จำนวน