ข้าวตังไก่หยอง
ส่วนประกอบสำคัญ
ข้าวหอมมะลิ 80 %
ไก่หยอง 15 %
เครื่องปรุงรส 5 %
ราคา : 45 บาท จำนวน